Szukaj :

Wybierz język : Polski  English 
facebook instagram

RODO


Klauzula informacyjnaZgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAR-PAK sp. z o. o. w upadłości układowej ul. Towarowa 20B 10-417 Olsztyn, KRS 0000148104, NIP 7390517624, REGON 510256331;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą – transakcjami kupna-sprzedaży, realizacją zamówień, wykonaniem umowy, zlecenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia czy umowy oraz rozliczeń finansowych, - upoważnione instytucje lub organy w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora – dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego, obsługi zamówień umów, zleceń i wynikających z tego obowiązków, obsługi posprzedażnej, rozpatrywania i obsługi reklamacji, realizacji rozliczeń finansowych, dochodzenia roszczeń;

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z prawnie uzasadnionym interesem administratora;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.