Szukaj :

Wybierz język : Polski  English 
facebook instagram

Warunki współpracy z firmą Star-Pak:


1.Ceny - ceny na oferowane produkty przez Firmę Star-Pak są ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Zamówienia powinny być składane w formie pisemnej ( fax, e-mail, WWW ) i zawierać wszelkie niezbędne informacje     dotyczące zamawianych produktów.

    Zamówienia złożone poprzez zalogowanie się na naszej stronie internetowej będą realizowane w pierwszej kolejności.

2. Warunki dostaw – Firma Star-Pak zapewnia bezpłatny transport towarów na terenie całego kraju jeśli jest zachowane minimum logistyczne. Zamówienia przysłane do godz. 11,00 oraz potwierdzone przez Dział Handlowy      realizowane będą w ciągu 48 godz.

3.
Minimum logistyczne - łączna wartość netto zamówienia dla przesyłek pełno paletowych określana indywidualnie w zależności od zamawianych towarów,których jednostką są opakowania zbiorcze np karton.

4.
Koszty transportu – ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości zamawianego towaru.

5.Warunki płatności - p
rzyznanie klientowi prawa do zakupów na odroczony termin płatności odbywa się pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami.
   a. Każdy klient jest rejestrowany w naszym systemie komputerowym na podstawie następujących dokumentów:
     - zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wpis do rejestru handlowego ( KRS )
     - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
     - decyzja nadania numeru NIP
   b. Po pozytywnej weryfikacji Klient otrzymuje Limit Kredytowy określający wartość zakupów brutto w Firmie Star-Pak oraz termin płatności.
   c. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy. Za nieterminowe wpłaty, naliczane będą ustawowe odsetki.

 ZARZĄD STAR-PAK Sp. z o.o.