Szukaj :

Wybierz język : Polski  English 
facebook instagram

Warunki współpracy z firmą Star-Pak:


Warunki współpracy

Ceny na oferowane produkty przez Firmę Star-Pak są ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Zamówienia powinny być składane w formie pisemnej ( fax, e-mail, WWW ) i zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamawianych produktów.
 
Zamówienia złożone poprzez zalogowanie się na naszej stronie internetowej będą realizowane w pierwszej kolejności.

1. Warunki dostaw – Firma Star-Pak zapewnia bezpłatny transport towarów na terenie całego kraju jeśli jest zachowane minimum logistyczne. Zamówienia przysłane do godz. 11,00 oraz potwierdzone przez Dział Handlowy realizowane będą w ciągu 48 godz..
2. Minimum logistyczne - łączna wartość netto zamówienia dla przesyłek pełno paletowych określana indywidualnie w zależności od zamawianych towarów,których jednostką są opakowania zbiorcze np karton.
3. Koszty transportu – ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości zamawianego towaru.

Warunki płatności
Przyznanie klientowi prawa do zakupów na odroczony termin płatności odbywa się pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami.
1. Każdy klient jest rejestrowany w naszym systemie komputerowym na podstawie następujących dokumentów:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wpis do rejestru handlowego ( KRS )
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- decyzja nadania numeru NIP
2. Po pozytywnej weryfikacji Klient otrzymuje Limit Kredytowy określający wartość zakupów brutto w Firmie Star-Pak oraz termin płatności.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy. Za nieterminowe wpłaty, naliczane będą ustawowe odsetki.

 ZARZĄD STAR-PAK Sp. z o.o.